قیر وروغن,کارخانه ماشین آلات,علائم راهنمایی و رانندگی,دستگاه گارد کوب,ماشین خط کش,صنایع روشنایی

 آدرس: ایران - استان خراسان رضوی - نیشابور - میدان آزادی - بلوار گلها

ایمیل: Skype: Amin.Rod     info(at)AmisCo.ir   -   info.AmisCo(at)Gmail.com

  تلفن همراه: 09153515094    فکس: 05142238503    تلفن: 05142226602     کد پستی: 9343147449